Продавець несе гарантійні зобов'язання за ТОВАР, що постачається, протягом 6 місяців з моменту підписання накладної, але не більше 8 місяців від дати поставки. Гарантія включає в себе безкоштовну заміну або ремонт ТОВАРУ, який вийшов з ладу з вини виробника протягом гарантійного періоду експлуатації, за умови дотримання Покупцем правил експлуатації, викладених в Інструкції. Пошкодження, які виникли внаслідок неправильного, недостатнього, або некваліфікованого обслуговування не покриваються гарантією. Продавець залишає за собою право припинити гарантію, або скоротити її термін, якщо ТОВАР вийшов з ладу через порушення умов зберігання та експлуатації або із за використання агресивної хімії не сертифікованої FOGRA. Заміна чи допоставка Товару Постачальником здійснюється  не пізніше 2 (двох) робочих днів з  моменту заявки Покупцем про  невідповідність поставленого Товару замовленому, якщо Товар є в наявності на складі Продавця. При необхідності Сторони можуть домовитись про повернення грошей Постачальником Покупцю за недопоставлений чи неякісний Товар в строк не пізніше 3 (трьох) банківських днів від дати виставлення вимоги Покупцем.